เรื่อง : การหาคุณภาพของแบบสอบถาม

ผู้เขียน
ข้อความ
มนชิดา ภูมิพยัคฆ์
monchi809@gmail.com
Posted : 2/8/2552 11:06:00 | IP : 202.29.53.1


เรียนสอบถามท่านอาจารย์มนชัยที่เคารพ

        ในกรณีที่แบบสอบถามชุดเดียวกัน มีทั้งแบบเติมคำสั้นๆ แบบ check list และแบบตอบได้หลายคำตอบ แต่ไม่มี rating scale จะมีวิธีการหาคุณภาพของแบบสอบถามนั้นอย่างไรคะ จะต้องแยกที่ละข้อแล้วหาแต่ละวิธีเลยรึเปล่าคะ หรือจะสามารถหาคุณภาพของแบบสอบถามได้ในคราวเดียว และถ้าจะหาความเชื่อมั่นควรจะหาด้วยวิธีใดจึงจะเหมาะสม  ขอบพระคุณในความกรุณาตอบข้อซักถามค่ะ

 

                                         มนชิดา ภูมิพยัคฆ์อ.มนต์ชัย เทียนทอง
monchai@kmutnb.ac.th


Posted : 3/8/2552 20:38:00 | IP : 202.44.35.102


ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง ความคงที่ของผลการวัด ถูกต้องหรือไม่ เพราะถามไปว่าจะหาความเชื่อมั่นสำหรับคำถามแบบ Checklist ด้วยวิธีใด คำตอบก็คือ หาได้โดยใช้วิธี Alpha Coefficient โดยนำคำถามไปทดลองก่อนแล้วกลับมาแทนค่าในสูตร แต่ก็ยาก และไม่ค่อยได้ผลเท่าใดนัก

ผมไม่แน่ใจว่าจะถามผมเรื่องความเที่ยงตรง (Validity) หรือความเชื่อมั่นกันแน่ เพราะหากเป็นคำถามแบบที่ว่า ควรหาค่าความเที่ยงตรง (หมายถึง วัดได้ตรงตามความต้องการ) น่าจะเหมาะสมมากกว่า ถ้าจะหาค่าความเที่ยงตรง ก็นำคำถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ แล้วประเมินรายข้อด้วยค่า IOC ก็น่าจะเพียงพอแล้วเด็กป.โท SMTCT
nung_13@sanook.com

Posted : 12/1/2553 19:54:00 | IP : 202.44.35.114


กราบเรียนอ.มนต์ชัยที่เคารพรัก

    หนูอยากสอบถามอาจารย์เรื่องของการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบว่าควรจะใช้สูตรของอาจารย์ท่านใดหรือของใครดีคะ เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร หนูได้ Download หนังสือของอาจารย์มาอ่าน มีสูตรการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบอยู่ อาจารย์ว่าน่าจะใช้ได้หรือไม่คะ ขอโทษคะลืมบอกไปหนูทำ CAI คะ  รบกวนอาจารย์ช่วยตอบให้หนูด้วยค่ะ   
* ต้องกรอกข้อมูล
ชื่อ-นาสกุล *
e-mail *
This Is CAPTCHA Image *   กรุณาใส่เลขที่อ่านได้จากทางซ้ายมือ
 

Cut Copy Paste Bold Italic Underline Left Justify Centre Justify Right Justify Unordered List Outdent Indent Add Hyperlink Add Image
ข้อความ *

รูปภาพ
Smile Tongue Wink
Star Shocked Dead
Big smile Sleepy Confused
Unhappy Cry Approve
Cool Angry Clown
 
   

   


Close Window