เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ Mentor Coached Think-Pair-Share เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้ออนไลน์ - 6/6/2552 14:14:00
   
  เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ Mentor Coached Think-Pair-Share เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้ออนไลน์ - ผู้ที่สนใจทำวิจัยในระดับปริญญาเอก ยังมีแนวทางการประยุกต์เทคนิค Think-Pair-Share อีกมากมาย แนวทางนี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่งเท่านั้น
   
  ชื่อไฟล์ : บทความ 8.pdf
Download now